Joga kundalini

Zajęcia jogi kundalini zawierają:

Krije

Krija oznacza działanie, które prowadzi do złożonego efektu. Jest to sekwencja pozycji, oddechu, dźwięku, które są ze sobą tak zintegrowane, że w wyniku powtarzania pozwalają przejawić się określonemu stanowi (przewidywalnemu, stabilnemu) oraz mistrzowskie osiągnięcie go.

Pranajamę

Prana jest wszędzie tam gdzie jest życie. Nie jest ani świadomością, ani duchem; jest rodzajem energii manifestującej się przez ducha w formie materialnej. Siła ta nie będąc materią istnieje we wszystkich formach materii i ożywia ją, Jest w powietrzu, ale nie jest tlenem ani żadnym innym pierwiastkiem wchodzącym w jego skład. Jest w pożywieniu, w wodzie, w świetle słonecznym, ale nie jest nimi. Są one jedynie nośnikami prany. Jedząc, pijąc, wdychając powietrze przyswajamy tę subtelną formę energii. Prana dociera również tam, gdzie nie dociera powietrze. Siła grawitacji jest przejawem prany, tak jak i strumień energii elektrycznej, siła podejmowanego działania ludzkiego, impuls nerwowy czy myśl.

Pranajama – jest to wiedza i umiejętność przyswajania kontroli nad ową siłą życiową drzemiącą w każdym człowieku. W czasie oddechu przyswajamy jedynie niewielkie ilości prany. Dzięki koncentracji możemy świadomie manipulować oddechem i zgromadzić w ośrodkach nerwowych i mózgu znaczne ilości prany. Dzięki tej energii doświadczeni jogini posiadają wiele nadzwyczajnych zdolności.

Najsubtelniejszym, najdoskonalszym przejawem działania prany w istocie ludzkiej jest myśl. Dzięki umiejętnemu kierowaniu tą subtelną siłą jogin może podnieść umysł na płaszczyznę nadświadomości i działać pozostając na niej cały czas.

W praktyce pranajamy umysł pełni rolę szczególną, jest rzeczą niezwykle ważną, by uważnie obserwować wszystkie zjawiska zachodzące podczas oddychania.

Wraz z systematyczną praktyką zaczynamy uświadamiać sobie fakt, że poziom prany jest różny w poszczególnych częściach ciała. Wysubtelni się do tego stopnia, że umysł nie tylko rozpozna miejsce, w którym jest zbyt mało prany, ale będzie też w stanie uzupełnić jej poziom. Przez właściwą manipulację oddechem można przesunąć nadmiar prany do innych części ciała, poprawiając nasz stan zdrowia.

Prana (pisana z dużej litery) dzieli się na różne częstotliwości lub różne typy ruchu wewnątrz ciała. Są to vaju. Jest 5 vaju:

 • prana (z małej litery) jest związana z funkcją płuc i inspiracją. Gromadzi się między podstawą serca a szyją. Jej ruch to gromadzenie, rozszerzanie płuc i wewnętrznej energii. Gdy mamy odpowiedni poziom prany, mamy dużo energii, chęci do życia, pełen oddech i otwarty umysł.
 • apana – jest związana z funkcjami wydalania (przez odbyt, pęcherz, jelita, genitalia, stopy). Do wydalania toksyn potrzebna jest silna apana, która daje poczucie bezpieczeństwa i osadzenia.
 • samana – jest związana z rejonem między sercem a pępkiem i zarządza większością aktywności metabolicznej ciała. Pomaga w asymilowaniu.
 • udana – jest związana z rejonem krtani i głowy. Dotyczy projekcji na zewnątrz.
 • vyana – przenika całe ciało. Jest niczym subtelna tkanka łącząca. Zarządza koordynacją, ruchem mięśni i stawów w całym ciele. Nadaje ciału i myślom poczucie integralności.

W praktyce jogi kundalini wzmacniamy gromadzącą energię prany i wydalającą energię apany. Gdy prana i apana są silne i zrównoważone – pozostałe przeważnie dostosowują się.

Prana przemieszcza się do wszystkich części ciałą przez kanały (nadi), które wypływają z punktu pępka i kończą się na stopach, dłoniach itp. Z 72000 nadi najważniejsze są trzy:

 • Ida (biegnie z lewego nozdrza do podstawy kręgosłupa) – reprezentuje energię księżycową, która usuwa nieczystości ciała (apana). Ma uspokajający, schładzający, naprawczy wpływ na ciało i umysł
 • Pingala (biegnie z prawego nozdrza do podstawy kręgosłupa) – przenosi energię słoneczną, która ma energetyzujący (prana) i rozgrzewający wpływ na ciało i umysł.
 • Shushumna – centralne nadi, którym wznosi się kundalini. Zaczyna się u podstawy kręgosłupa. Wiedzie w górę, środkiem kręgosłupa do szczytu głowy. Zwana jest także srebrnym sznurem.

Meridiany

W ludzkim organizmie znajduje się sieć kanałów (niewidocznych ścieżek), przez które płynie energia, tak jak przez żyły i tętnice przepływa krew. Jest to energia przesyłana przez system czakr i utrzymywana w miejscu przez ich pole elektromagnetyczne. Meridiany mają własne funkcje i przeznaczenie, dotyczące zdrowia lub konkretnych zagadnień.

Nadi

Nadi dosłownie oznacza nerw, a w rzeczywistości używamy go do określania złożonej sieci kanałów, które przenikają nasze ciało subtelne. Wyglądają jak żyły, ale zamiast przewodzić krew, pomagają bezustannie głównym kanałom energetycznym (meridianom) rozprowadzać pranę po naszym ciele subtelnym i fizycznym, zapewniając im sprawność i zdrowie. W jodze porównywane są do gałęzi drzewa, natomiast meridiany do jego pnia.

 

UKŁAD oddechowy

Bandhy

Są to zamknięcia stosowane w różnych obszarach ciała, kierujące pranę i apanę. Są podstawowymi technikami do akumulowania rezultatów praktyki. Pozwalają ustanowić równowagę, która ma wpływ na cały system praktykującego.

Kiedy dzięki praktyce pranajamy w ciele jogina zaczyna płynąć prana, stosuje on bandhy, by zapobiec rozproszeniu energii i umożliwić przeniesienie jej (bez uszczerbku dla zdrowia) do odpowiednich miejsc w ciele.

Są trzy główne bandhy:

 • Jalandhar Bandh (zamknięcie szyi)
 • Uddiyana Bandh (zamknięcie przepony)
 • Mulbandh (zamknięcie podstawy)

Mahabandh (więlkie zamknięcie) jest wtedy, gdy wraz z prawidłową postawą i koncentracją są zastosowane jednocześnie wszystkie trzy zamknięcia.

Bandhy

Ćwiczenia fizyczne (asany)

Asana w Kriji jest ćwiczeniem, medytacją, połączeniem z przepływem energii, instrumentem do samodiagnozy osoby praktykującej Jogę Kundalini. Ćwiczenie- wyodrębnienie mięśni, nacisk na określone punkty lub obszary, które mają wpływ na funkcjonowanie gruczołów, narządów oraz przekierowują, przemywają, mają wpływ na krążenie krwi.

Większość ćwiczeń jest dynamiczna, a energia kierowana jest do określonych części ciała nie tylko przez odpowiednią pozycję; wiele ćwiczeń połączonych jest ze specjalnym oddechem (np. oddech ognia). Świadomie uwalniana i aktywowana jest większa ilość energii.

Asany

Mudry

MUDRA – pieczęć

Gesty rąk, pozycja dłoni, która zamyka albo pieczętuje i prowadzi do mózgu przepływ energii i odruchy. Każdy obszar dłoni jest połączony z pewną częścią ciała reprezentującą różne emocje i zachowania. Każdy palec reprezentuje pewne energie planetarne, kciuk odnosi się do danej jednostki. Dotykanie opuszkiem kciuka do opuszków poszczególnych palców wytwarza określony rezultat. Nacisk jest na tyle mocny, by wyczuwać przepływ energii.

Wszystkie zakończenia członków naszego ciała są antenami poprzez które wkraczamy do otoczenia i jesteśmy z nim połączeni. Odpowiednie pozycje palców i dłoni wzmacniają nasze połączenie ze światem uruchamiają połączenia w naszym układzie nerwowym itp.

Mudry

Medytacja

Zespolenie, zlewanie się z przedmiotem koncentracji. Jest świadomym procesem mającym na celu oczyszczenie umysłu przez zatrzymanie, kontrolowanie. Z użyciem dodatkowych narzędzi lub bez, uczynienie z niego doskonałego przedmiotu służącego naszemu rozwojowi dla odkrycia świata duszy i jej prowadzenia.

Medytacja – „umysł jest prowadzony przez duszę”.

„Modlitwa jest wtedy, gdy umysł jest jednoupunktowiony, a człowiek rozmawia z nieskończonością.

Medytacja jest wtedy gdy umysł staje się całkowicie czysty i przyjmujący, a nieskończoność przemawia do człowieka”

Yogi Bhajan

Medytacja

Mantra

Mantra – oczyszczanie, twórcza projekcja umysłu poprzez dźwięk. Formuła językowa lub dźwiękowa, która powtarzana powoduje wibracje w każdej komórce i łączy nas z nieskończonością. Moc mantry tkwi w wibracji i jej dźwięku. Dźwięk jest formą energii, która posiada wpływ na czakry i psychikę. Mantry są formułami, które przez swoje znaczenie, rytmiczne powtarzanie połączone z oddechem i koncentrację zmieniają wzorce umysłu i chemię mózgu. Każda substancja, każdy organ mają swoje drgania. Praca z mantrami wykorzystuje ten fakt i może w ten sposób wywrzeć wpływ na przysadkę mózgową, a przez nią na gospodarkę hormonalną człowieka.

Mantra

Relaks

Relaks przynosi ciału fizycznemu głębokie odprężenie, pozwalając praktykującemu doznawać i integrować zmiany zaistniałe podczas praktyk. Organizm Przyswaja wszelkie korzyści z ćwiczeń i rozprowadza po całym ciele.

Napięcia zaciskają ciało od peryferii do centrum, tak jak marszczysz brwi lub marzniesz, relaks otwiera ciało od centrum do peryferii, jak np. gdy uśmiechasz się, przeciągasz lub ziewasz.

Stan relaksacji wiąże się z pogłębionym, spokojnym, spowolnionym oddechem. Pogłębiając i wydłużając oddech powodujemy obniżenie aktywności współczulnego układu nerwowego (związany z reakcją stresową) i pobudzamy, wzmacniamy przywspółczulny układ nerwowy, czyli redukujemy reakcję stresową wprowadzając głęboki spokój we wszystkich ciałach (redukujemy poziom napięcia, gniewu, przygnębienia).

Formy relaksu:

 • joga nidra (rotacje świadomości, sen jogina)
 • wizualizacja (tworzenie obrazów w umyśle)
 • z muzyką relaksacyjną lub do synchronizacji półkul mózgowych
 • z dźwiękiem gongów i mis
 • z mantrą
 • i inne

Siedziba kundalini

Siedziba kundalini jest u podstawy kręgosłupa, możemy ją pobudzić do życia dzięki praktyce, między innymi jogi kundalini, której celem jest doprowadzenie do rozwoju świadomości, podniesienie energii kundalini od dolnej czakry przez kolejne do czubka głowy, połączenia z nieskończonością, osiągnięcie dzięki temu połączeniu stanu Samadhi (oświecenie).By ta siła mogła wspinać się wzdłuż centralnego kanału , potrzebny jest skoncentrowany wpływ prany ,której moc reguluje pranajama. Zakończeniem drogi kundalini jest przeniesienie świadomości z powrotem do niższych czakr (w dół), by kierować nią w życiu codziennym i w ten sposób podnosić wibracje świata, w którym żyjemy.

Ścieżka podnoszonej kundalini; gdy praktykujemy jogę kundalini, energia kundalini, prana i apana mieszają się w Punkcie Pępka. Powstała energia kierowana jest do czakry korzenia, spiralnie wznosi się przez Szuszumnę (centralna kolumna kręgosłupa) do gruczołów przysadki i szyszynki (do mózgu), wykonuje podwójną pętlę w czakrze gardła, spływa w dół poprzez czakrę serca, pępek oraz czakrę korzenia i powraca do punktu początkowego (cztery cykle w czakrze gardła). Najważniejszą siłą człowieka jest wypowiadane słowo.

Czakry

Czakra – termin pochodzący z sanskrytu i oznaczający „koło”. Często opisujemy w ten sposób koła energetyczne rozmieszczone na całym ciele i oscylujące z różnymi częstotliwościami. Siedem głównych czakr znajduje się w naszym ciele subtelnym. zawierają one informacje natury emocjonalnej, mentalnej, energetycznej, rodowej, komórkowej i duchowej. Stanowią element naszej anatomii energetycznej i są w stanie ostrzec o zagrożeniach naszego zdrowia.

Jednym z ich głównych zadań jest przekształcanie energii napływającej (prany) i rozprowadzanie jej do organów naszego ciała. W ten sposób pomagają utrzymać stan równowagi i harmonii.

Dzięki poznaniu i pracy z poszczególnymi ośrodkami energetycznymi poprawiamy swój stan zdrowia i uzdrawiamy relacje w związkach, zapewniamy sobie dostatek, wzmacniamy samoocenę, uwalniamy się od strachu, poczucia winy, wstydu, rozwijamy intuicję, otwieramy serce, wzmacniamy proces komunikacji z Bogiem, doświadczamy spokoju ducha. Dostrajając się do ich częstotliwości, możemy zobaczyć i poczuć czakry, dowiedzieć się, jakie informacje są w nich przechowywane.

 
czakry
 

DOLNY TRÓJKĄT:

I MULADHARA – znaczy korzeń lub podstawa (element ziemia), czakra korzenia, czakra podstawowa, czakra pośladkowa”

Lokalizacja: Krocze, między odbytem a genitaliami. Podstawa kręgosłupa.

Organy: Wydalania, odbyt, jelito grube

Nerwy: Splot nerwowy, ogonowy

Gruczoły: Nadnercza

Charakterystyka właściwego działania: Bezpieczeństwo, przetrwanie, ugruntowanie, stabilność, zdrowe funkcje wydalania, świadomość siebie w każdej chwili, ufność, wola istnienia- do życia na ziemi, fizycznej egzystencji działanie w harmonii z siłą Ziemi i uczenie się od niej.

Charakterystyka nieprawidłowego działania: Lęk, brak poczucia bezpieczeństwa jeśli jej potrzeby fizyczne nie są zaspokojone, problemy z wydalaniem, nadwaga, zmniejszona odporność fizyczna, mentalna, depresja, nałogi, problemy seksualne, ból w dolnym odcinku kręgosłupa.

II SVADISTHANA – znaczy słodkość, czakra krzyżowa, czakra sakralna, element woda

Lokalizacja: Organy seksualne, krzyżowy odcinek kręgosłupa

Organy: Organy seksualne, nerki, pęcherz moczowy, macica.

Nerwy: splot krzyżowy.

Gruczoły: Gruczoły płciowe, jajniki, prostata, jądra

Charakterystyka właściwego działania: Zmiana, ruch, poczucie wolności, kreatywność, cierpliwość, odpowiednie relacje (też seksualne) z innymi, szacunek dla siebie, płodność, pasja życia- odczuwać, pragnąć, tworzyć

Charakterystyka nieprawidłowego działania: Zachłanność, ziębnięcie, problemy urologiczne, ból-okolica miednicy, dolny odc. kręgosłupa, płytkie związki z innymi, wstyd, poczucie winy, problemy z organami reprodukcyjnymi

III MANIPURA – element ogień. Znaczy lśniący klejnot. Czakra pępka.

Lokalizacja: Obszar punktu pępka, splot słoneczny, jama brzuszna

Organy: Wątroba, woreczek żółciowy, śledziona, organy trawienne, żołądek, trzustka.

Nerwy: Splot słoneczny

Gruczoły: Trzustka, nadnercza

Charakterystyka właściwego działania: Inspirowanie innych – wzorowe umiejętności przywódcze, praktyczność, centrum naszej mocy i zaangażowania (tutaj rozwijana siła) Szacunek dla siebie, równowaga.

Charakterystyka nieprawidłowego działania: Cukrzyca, niestrawność, wrzody, gniew, chciwość, manipulowanie innymi, narzucanie swojej woli, wykorzystywanie, kontrola.

PUNKT RÓWNOWAGI MIĘDZY DOLNYM I GÓRNYM TRÓJKĄTEM

IV ANAHATA – czakra serca. Centrum serca znaczy „wolny od przywiązania” element powietrze

Lokalizacja: Centrum klatki piersiowej

Organy: Serce, płuca

Nerwy: Serce

Gruczoły: Grasica

Charakterystyka właściwego działania: Współczucie, oddanie, poświęcenie, zjednoczenie przez miłość, wybaczanie, służenie, odczucie jedności, harmonia z naturą

Charakterystyka nieprawidłowego działania: Przywiązania, żal, wycofanie, lęk przed odrzuceniem, bezduszność. Problemy z sercem, płucami, ciśnieniem krwi.

GÓRNY TRÓJKĄT:

V VISHUDHA – czakra gardła lub krtani albo centrum komunikacji. znaczy oczyszczenie.”

Lokalizacja: Gardło, kręgi szyjne, tarczyca.

Organy: Krtań, gardło.

Nerwy: Splot gardłowy.

Gruczoły: Tarczyca, przytarczyce.

Charakterystyka właściwego działania: Moc słowa- dobra komunikacja. Autentyczność- pełne wyrażanie uczuć. Odwaga, ekspresja, nauczanie, słyszenie i mówienie prawdy.

Charakterystyka nieprawidłowego działania: Choroby gardła, uszu, nosa, tarczycy, szyi. Nieśmiałość, problemy z wyrażaniem, głosem, obawa przed krytyką.

VI AJNA – czakra czoła. „trzecie oko”, „oko mądrości”, czakra rozkazująca.

Lokalizacja: Między brwiami, u nasady nosa.

Organy: Mózg, oczy

Nerwy: Podwzgórze, autonomiczny układ nerwowy

Gruczoły: Przysadka

Charakterystyka właściwego działania: Intuicja, koncentracja, moc przewidywania, rozumienie celu, bytu, wizualizacja, jasnowidzenie, działanie poprzez wewnętrzne postrzeganie, spontaniczność, poczucie odpowiedzialności

Charakterystyka nieprawidłowego działania: Choroby oczu, zatok, bóle głowy, działanie przez intelekt i rozsądek- życie przez pragnienia materialne i cielesne. Zaburzenia psychiczne, depresja. Zagubienie, intelektualizowanie, odrzucenie duchowości.

VII SAHASRARA – znaczy nieskończoność. czakra korony, czubka głowy, centrum ciemieniowe

Lokalizacja: Mózg, zwieńczenie głowy

Organy: Mózg

Nerwy: Kora mózgowa

Gruczoły: Szyszynka

Charakterystyka właściwego działania: Akceptacja, błogość, jedność z boskim bytem, oświecenie- boska wiedza. Pokój, pokora.

Charakterystyka nieprawidłowego działania: Poczucie oddzielenia, lęk przed śmiercią, utrata nadziei, żal, złe traktowanie „niższych” form życia

VIII AURA

Lokalizacja: Pole elektromagneyczne

Organy:

Nerwy:

Gruczoły:

Charakterystyka właściwego działania: Projektuje i ochrania. Stanowi całkowitą projekcję czakr, łączy w sobie ich oddziaływanie i właściwości

Charakterystyka nieprawidłowego działania: Podatność na wpływy, zranienia, wycofanie, nieśmiałość.

Rodzaje umysłów

 1. UMYSŁ NEGATYWNY służy przetrwaniu (umysł ochraniający) Obserwuje, wyłapuje, reaguje na ewentualne niebezpieczeństwa. Chroni nas przed siłami, które powodują chaos, niszczenie, zakłócenia (można opanować przez JAMA, Niyama)
 2. UMYSŁ POZYTYWNY (umysł ekspansywny). Jest aktywny, konstruktywny, podejmujący ryzyko. Poszukuje przyjemności i spełnienia, szuka pozytywności w każdej sytuacji.Potrzebuje wsparcia i zachęty, inaczej zostanie zanegowany. Szuka różnych sposobów doświadczania. Jeśli przebywamy w pozytywnym umyśle, podejmujemy wyzwania i dajemy sobie radę z realizacją- nic nie może nam przeszkodzić (można opanować przez asany, pranajamy).
 3. UMYSŁ NEUTRALNY (umysł medytacyjny) Obserwuje działania negatywnego i pozytywnego umysłu oraz ocenia oba. Bez przywiązania szacuje sytuację czy rzeczy, odnosząc je do naszego celu i rzeczywistości. Jest stanem braku przywiązania. Jest połączeniem przeciwieństw w jedno, a nie równowagi między nimi. Przyjmuje i integruje informacje przychodzące z innych ciał, oferuje przewodnictwo. Ofiarowuje przewodnictwo za pomocą materii, lecz wartościuje przez rzeczywistą prawdę, nie przez materię.

Neutralnym umysłem postrzegamy rzeczy jakimi są , ich znaczenie i moc. Ucząc się w ten sposób ustalamy wartości, by rozwijać naszą twórczą naturę w drodze do samorealizacji. Uczymy się odbierać wszelkie bodźce z otoczenia, przetwarzać dane i działać mądrze. Możemy dzięki niemu zobaczyć negatywne nawyki, które odwodzą nas od wyższych poziomów świadomości. Rozpuszczać pragnienia, które kreują te nawyki. Powoli priorytetem staje się odkrywanie swojej nieograniczonej natury (przez oczyszczanie podświadomości, która kreuje ok. 60 % naszej aktywności- zaczyna nas wspierać na naszej drodze). Praktykując, przekraczamy osobowość, możemy zobaczyć czystą myśl, która jest świadomością naszej duszy. Gdy umysł jest zrównoważony i oczyszczony, służy duszy i świadomości. Możemy rozwijać jego projekcje i zaangażowanie, może zabrać nas w dowolne miejsce. Czystość, prawda przenika słowa i działanie. Świadomie kierując umysłem zmieniamy jego częstotliwość, stan mózgu- uwalniamy energię potrzebną dla zrównoważenia siebie i osiągnięcia świetności.

Sadhana

SADHANA zawiera się w znaczeniu i doświadczeniu trzech słów : SDHANA ARADHANA i PRABHUPATI co oznacza DYSCYPLINĘ, POSTAWĘ, MISTRZOSTWO. Są one nierozdzielne.

Sadhana (sprzątanie podświadomości)jest świadomą, codzienną, stałą, regularną praktyką zmieniającą nasze powtarzające się wzorce zachowań, które odwodzą nas od wyższych poziomów świadomości. Pomaga rozpoznać, a poprzez poznanie rozpuścić pragnienia, które tworzą te wzorce (nawyki). Uwalniamy podświadomość z lęków stwarzając przestrzeń dla nowej świadomości i energii. Pokonując przeszkody na drodze regularnej porannej praktyki wzmacniamy się. Jest to nasza inicjacja; wchodzimy na drogę do wolności, która jest otwarta dla wszystkich (droga samorealizacji) . Im szerzej praktykujemy, tym światło wiedzy jest dla nas jaśniejsze. Każdego dnia wyższe ja inicjuje niższe- poprzez oczyszczanie umysłu pojawia się zdolność do rozumienia, inspirowania innych.

Narzucając sobie dyscyplinę Sadhany nie zawsze wszystko idzie gładko; pojawiają się różne problemy i negatywne uczucia. Pracujemy niestrudzenie i kiedy oba umysły zaczną wspierać nas w naszej praktyce, łącząc się w jeden, otwiera się kanał przez który nasz wyższy umysł jednoczy się z nieskończonym. Wtedy Sadhana staje się Aradhaną. Pojawia się spokój i radość jej doświadczania. Umysł staje się skutecznym narzędziem służącym do oczyszczania podświadomości (Aradhana- boska doskonałość; połączenie z Uniwersalną Jaźnią)

Kiedy podświadomość zostaje oczyszczona, wchodzimy w Prabhupati- stan neutralności, nie potrzebujemy już motywacji. Jesteśmy jednością ze wszystkim. W naszych działaniach kierujemy się Najwyższą Świadomością- na wszystkich poziomach pojawia się harmonia (nie ma żadnego konfliktu) i głębokie zrozumienie dla wszelkiego stworzenia i świata w którym żyjemy. Przestajemy robić tylko to, co jest dobre dla nas, działamy dla dobra wszystkich.

INDYWIDUALNIE wykonujemy Sadhanę dla utrzymania własnej siły i jej oddziaływania. Doskonalimy się w kierunku samorealizacji, nasz umysł otwiera się na nieskończoność, na naszą rzeczywistość. Lecz gdybyśmy cały czas wykonywali ją tylko indywidualnie, nie byłoby siły jedności.Wykonywanie Sadhany grupowo tworzy solidne fundamenty dla życia na ziemi. Kiedy nasze energie mieszają się, przekraczamy koncentrację na ego, poprawiamy naszą komunikację, jednoczymy się w drodze do wspólnego celu. Pojawia się odczucie współodczuwania i radość dzielenia się. Rozwijamy świadomość grupową. Będąc częścią całości podążamy w kierunku jedności, stopienia, neutralności.

Jogiczny styl życia

Główna reguła – bycie świadomym. Oczyszczanie przez Sadhanę. Obszar fizyczny, mentalny i duchowy. Przestrzeganie zasad Yam i Niyam.

 • umiarkowanie (balans)
 • medytacja i studiowanie (narzędzia)
 • zwycięski styl życia wypełniony miłością, służbą, poczuciem własnej wartości.
 • dbanie o ciało jako narzędzie poznania
 • odpowiedni sen
 • Regularna praktyka- balans na wszystkich płaszczyznach