O jodze

Joga jest najstarszym na świecie systemem rozwoju osobowości, obejmującym ciało, umysł i duszę. Są to praktyki mające na celu pokazanie człowiekowi drogi powrotu do jego prawdziwej natury i życia w harmonii ze sobą i środowiskiem. Poprzez zachowanie równowagi między ciałem a umysłem (ich pełne rozwinięcie i zharmonizowanie) pozwala odnosić się do wszystkich aspektów życia z akceptacją i spokojem. Joga jest połączeniem – pokazuje sposób, w jaki człowiek może odnaleźć Boga w sobie i połączyć się z nim osiągając wyzwolenie. Jest metodą uciszenia niespokojnego umysłu i skierowania energii na twórcze tory. Powściągnięcie poruszeń umysłu czyni człowieka tak spokojnym, że może doświadczyć głębokiej prawdy i połączyć się z prawdą absolutną.

W tej szkole jogi pogłębiamy kontakt ze swoim wewnętrznym ja ucząc się intuicyjnego postrzegania i świadomego bycia. Nasza praktyka to między innymi: praca z ciałem, z oddechem, z wibracją, dźwiękiem,afirmacją, wizualizacją. Poprzez praktykę koncentracji oczyszczamy umysł prowadząc go do medytacji. W synchronizacji oddechu z ruchem oczyszczamy i wzmacniamy nasze ciała. Nauka i praktyka relaksu prowadzi do regeneracji, wyrównania, odświeżenia systemu hormonalnego i nerwowego, przez co usprawniamy przepływ energii życiowej w naszym organizmie. Na początku nasza praktyka skupia się bardziej na asanach, ale kiedy staje się dojrzalsza, rozszerza się na wszystkie pozostałe człony jogi, którymi są:

JAMA – społeczne postawy moralne, a w nich zawierają się:

  • ahimsa – niekrzywdzenie myślą, słowem, czynem. Poszanowanie i współczucie dla wszelkiego stworzenia.
  • satya – prawdomówność
  • asteya – niekradzenie (nie branie niczego, co do nas nie należy)
  • brahmacharya – kontrolowanie zmysłów
  • aparigraha – brak zachłanności

NIJAMY – postawy moralne dotyczące jednostki:

  • sauca – niewinność, czystość, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna.
  • santosza – skromność i zadowolenie z tego, co nas spotyka i z tego, co posiadamy.
  • tapas – żarliwa praktyka
  • swadhyaya – poznawanie siebie, zgłębianie własnej istoty poprzez czytanie, studiowanie.
  • ishvarapranidhana – w nas, jak i w okół nas istnieje wyższa siła, której dedykujemy nasze działania i poddajemy się jej prowadzeniu.

ASANA – ćwiczenia fizyczne mające na celu oczyszczenie, wzmocnienie ciała i umysłu, przygotowanie ich do medytacji koniecznej do osiągnięcia samadhi.
PRANAJAMA – kontrola oddechu.
PRATYAHARA – wycofanie zmysłów. Umysł przestaje rozpraszać się poprzez wrażenia zmysłowe i kieruje się ku wnętrzu.
DHARANA – koncentracja, utrzymywanie koncentracji, skupienie uwagi na jednym obiekcie; umysł podąża w jednym kierunku.
DHYANA – tworzy się relacja między naszą jaźnią i obserwowanym obiektem, widzimy konkretny obiekt i przez cały czas się z nim komunikujemy. (DHARANA to kontakt, a DHYANA to połączenie)
SAMADHI – umysł zlewa się z przedmiotem naszej medytacji, całkowicie się z nim jednoczy. Kontemplacja Absolutu- zatrzymane procesy myślowe.

W tej chwili w szkole praktykujemy głównie jogę Kundalini, która zawiera i łączy w sobie wszystkie nasze wcześniejsze praktyki jogiczne. Kundalini znaczy dosłownie „zwinięty kosmyk włosów ukochanego”, ale symbolizuje uśpioną energię świadomej przytomności w nas. Jest naszym potencjałem duchowym przedstawianym w postaci węża, który śpi zwinięty u podstawy kręgosłupa. Joga Kundalini jest drogą, która prowadzi nas do bezpiecznego uaktywnienia tej energii kundalini, kierowania i wznoszenia jej poprzez czakry. Podnosząc świadomość w ten sposób możemy aktywnie, przytomnie, twórczo działać w świecie zewnętrznym.

W dawnych czasach joga kundalini często przekazywana była przez linię królów, między innymi ze względu na jej zewnętrzną aktywność poprzez służenie (król od dziecka uczony był jak służyć narodowi). Wczesnym Raj Joginem był Król Dżanaka, od niego joga kundalini została przekazana do Guru Ramdasa (w linii Guru Sikhów), udzielał on błogosławieństwa wszystkim, którzy tego potrzebowali. Yogi Bhajan uznał go za swojego nauczyciela i wiernie służył jego naukom. Guru Ramdas jest strażnikiem Ery Wodnika.

Więcej o jodze Kundalini

Jak wyglądają zajęcia jogi